پل آهنچی - قم

نام پروژه: مرمت و بازسازی پل آهنچی قم

سال: 1387

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

مشاور همکار: مهندسین مشاور پیرراز