حضور شرکت آذر هفتاد ونه در کارگاه سه روزه مرمت بناهای تاریخی در موزه ماکسی رم

يكشنبه, آبان 23, 1395

حضور شرکت آذر هفتاد ونه در کارگاه سه روزه مرمت بناهای تاریخی در موزه ماکسی رم
به همت موزه هنر قرن 21 ایتالیا (Maxxi)، اتحادیه تعاونی های مرمت ایتالیا، مؤسسه حفاظت آسورستارو ایتالیا و سفارت ایتالیا در تهران، کارگاه سه روزه ای در یادگار زاها حدید معمار معروف برگزار شد و مرمت گران و اساتید ایتالیایی به ارائه تجارب خود در زمینه مرمت و بازسازی و احیا و مقاوم سازی در ایتالیا و کشورهای دیگر پرداختند.
نماینده شرکت آذر هفتاد ونه آقای مهندس مهرداد بهمنی نیز به دعوت موزه ماکسی در این کارگاه شرکت و در این سفر زمینه های آشنایی بیشتر با همکاران ایتالیایی فراهم شد.

 

 

 

 

 

گشت و گذاری تصویری در رم شهر با دفاع

نویسنده: مهرداد بهمنی