موزه علی اکبر صنعتی - تهران

نام پروژه: مرمت و بازسازی موزه علی اکبر صنعتی تهران

سال: 1394

کارفرما: هلال احمر جمهوری اسلامی ایران