عمارت باغ دربند - تهران

نام پروژه: بازسازی عمارت باغ دربند تهران

سال: 1381

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی